AKTUELLT

Linköpings franciskaner — arkeologi i klosterkyrka och kyrkogård

Föredrag av fil.mag. Emma Karlsson, arkeolog vid Östergötlands museum

Arkeologiska undersökningar på Hospitalstorget i Linköping har resulterat i att Linköpings franciskanerkonvent har kunnat lokaliseras. Sedan upptäckten 2015 har flera delar av klosterkyrkan frilagts och undersökts. Dessutom har ett större antal gravar framkommit på den tillhörande kyrkogården. I föredraget kommer äldre grävningar, tidigare forskning och preliminära resultat från 2015-2017 års undersökningar att presenteras.

Torsdagen den 21 september 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.Den helige Sigfrid och den svenska stiftsbildningen

Föredrag av Docent Per Stille, Linnéuniversitetet

Per Stille är docent i nordiska språk och har varit verksam vid Linnéuniversitetet. Han har tidigare tagit del i projektet Sveriges kristnande. Hans föredrag kommer att handla om Sigfridslegenden, hur den vuxit fram och vad som kan vara historiskt. Till Sigfridsofficiet finns bifogad en biskopslängd som också har relevans för hur man ska se på biskopslängderna i Linköping och Skara.

Torsdagen den 26 oktober 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med FolkuniversitetetElisabeth Hesselblad och Östergötland

Föredrag av redaktör Maria Waxegård

Maria Elisabet Hesselblad (1870-1957) helgonförklarades av påven den 5 juni 2016.

Elisabet Hesselblad föddes i byn Fåglavik i Hudene socken i Västergötland och dog i Rom. Hon var en svensk, katolsk birgittinnunna.

Elisabet Hesselblad verkade för att återföra Birgittinorden till Birgittahuset vid Piazza Farnese i Rom. Hennes vision var också att återföra Birgittinorden (Den heliga (allraheligaste) Frälsarens orden) till Sverige, vilket lyckades.
Under andra världskriget arbetade hon i Rom
för att skydda förföljda judar. Mitt under den tyska ockupationen av Rom gömde hon flera judar i klostret på Piazza Farnese. När nazister ville söka igenom klostret efter judar hade hon enligt en annan nunna gått mot nazisterna med en svensk flagga och yttrat "Detta kloster står under den svenske konungens beskydd. Här kommer ni inte in", varpå nazisterna lämnade klostret utan genomsökning. För detta fick Hesselblad postumt utmärkelsen "Rättfärdig bland folken" av den israeliska staten.

Torsdagen den 16 november 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med FolkuniversitetetDomkapitel och katedralkultur.

Föredrag av teol.dr. Anna Minara Ciardi, Lunds universitet

Anna Minara Ciardi är forskare i kyrkohistoria vid Lunds universitet och förlagschef på Veritas förlag, Stockholm. Hon disputerade på avhandlingen On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060-1220 (2016). Hennes huvudsakliga forskningsområde är skånsk, dansk och nordisk medeltid och hon har publicerat flera artiklar i ämnet. Hennes postdoktorala forskning fokuserar mest modern historiografi.

Datum ej klart men januari/februri 2018, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.

xx

Föredrag av xxx

xx

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.
xx

Föredrag av xxx

xx

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.

För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster.
Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.