AKTUELLT

Mäster Johan Larsson Wimmer — identifiering av en bildhuggare och dennes verksamhet

Föredrag av Gunnel Mörkfors, fil mag, Östergötlands museum

Med utgångspunkt från dopfunten i Kristbergs kyrka i Östergötland och skulpturer från Drottningholms slott, utförda av Johan Larsson Wimmer, har nu ytterligare föremål tillskrivits honom. Genom denna attribution görs antagandet att han är identisk med den s.k. ”Vretamästaren” och bildhuggaren Johan Gabrielsson.


Torsdagen den 12 april 2018, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet. 

STIFTSHISTORISKT SYMPOSIUM — DET 32:A

i Linköping den 1-3 maj 2018

Samarrangemang med Linköpings stift, Linköpings Universitet, Föreningen klosterliv i Vreta och Folkuniversitetet.

Tisdagen den 1 maj 2018

kl 13:00
Kyrkohistorisk exkursion till Vreta kloster
Visning av klosterkyrkan, klosterruinen med baptisteriet, kyrkbyn och det nya klostermuseet., under ledning av docent Göran Tagesson och medverkan av Föreningen Klosterliv i Vreta.

Buss från Linköping, tillbaka kl 18.00
Anmälan och begränsat antal platser.
Kostnad 200 kr.
Kostnad 100 kr utan buss.

Onsdagen den 2 maj 2018

kl 09:00
Stadsvandring i det medeltida Linköping
från S:t Larskyrkan, via platsen för franciskankonventet, domkapitlets residensgårdar och till domkyrkoområdet.
Docent Göran Tagesson.
Slotts- och Domkyrkomuseet. Museichef Christel Storm.

Anmälan och begränsat antal platser.
Kostnad 100 kr.

kl 13:00Symposiets öppnande
Plats: Linköpings Konsert & Kongress, lokal: Sonaten
Föreläsningarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria.

Välkomsthälsningar
TD Lars Aldén, ordförande i nationella styrgruppen
Biskop TD Martin Modéus
Christina Blomqvist, ordförande i värdsällskapet


kl 13:30

Linköpings stifts själ — smålänningar, östgötar, nordöstringar.
Domprost Peter Lundborg
kl 14.00


Ny kyrka upptäckt i Skänninge
Arkeolog Rikard Hedvall
kl 14.30


Stiftets medeltida kyrkdörrar
Stiftsantikvarie FD Gunnar Nordanskog
kl 15.00

Paus
kl 15.30


Orgelbyggare i Linköping
Stiftsantikvarie Niclas Fredriksson
kl 16.00

Joen Petri Klints järteckenbok
Universitetslektor Sofia Gustafsson
kl 16.30


Reformationens konsolidering i stiftet
Professor Kjell O Lejon
kl 17.00 Avslutning

Torsdagen den 3 maj 2018

kl 08.00


Rundvandring i Domkyrkan (endast delegater)
Domkyrkokaplan, e o hovpredikant Christer Staaf
kl 09.00


Mässa i Domkyrkan.
Domkyrkokaplan, e o hovpredikant Christer Staaf
kl 10.15


Biskopens borg i Linköping
Arkeolog Ann-Charlott Feldt
kl 10.45


Vadstenamötena
Doktorand Andreas Wejderstam
kl 11.15

Pågående psalmprojekt: ”Psalmernas väg”
Domprost emeritus TD Per Olof Nisser
kl 11.45 Lunchuppehåll
kl 13.00


Symposiets interna överläggningar. xx

Föredrag av xxx

xx

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster.
Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.