AKTUELLT
 

 

Avskedsbrev, necessär, telefon och gosedjur
— något om seden att lägga saker i kistan

Föredrag av Jan-Olof Aggedal, Docent i praktisk teologi, Lunds universitet

Föreläsningen diskuterar vad och varför människor lägger saker till den döde i kistan. Undersökningar visar att det som människor lägger i kistan har en djupare innebörd för dem än
en kärleksfull handling som man gör för den döde. Det man lägger i kistan speglar i någon mening vad man tänker, tror och hoppas om livet på andra sidan döden eller med andra ord vilken livstydning handlingen uttrycker eller vilken livsåskådning som man omfattar.

Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar
och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten
och ritens funktion samt människors upplevelse av riten. Särskilt har han intresserat sig för
död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar.

Måndagen den 6 februari 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet. 


Årsmöte

Måndag den 6 mars 2017, kl 18:00 — OBS TIDEN!

Därefter föredrag.

   

Tidigkristna gravmonument och framväxten av ett kyrkligt landskap i 1000-talets Östergötland

Föredrag av Docent Cecilia Ljung, Fil dr, Stockholms univeriset

”Jag är arkeolog och forskare och arbetar främst med vikingatid och medeltid. Mina specialintressen är runristade monument, kristnandeprocessen, gravläggning, tidiga städer och genusstudier. Jag har en bakgrund inom uppdragsarkeologin där jag i huvudsak har arbetat med stadsarkeologiska undersökningar.

Under föredraget kommer jag att berätta om framväxten av ett tidigt kyrkligt landskap i Östergötland med utgångspunkt i det arkeologiska källmaterialet. Jag tar avstamp i min avhandling Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige (2016). I centrum för avhandlingen står de tidigkristna gravmonumenten, s.k. Eskilstunakistor, vilka utgör de äldsta bevarade kristna gravvårdarna i Götaland och södra Svealand. De tidigkristna gravmonumenten består av ovan jord stående kistor eller av liggande gravhällar, med eller utan gavelhällar. De knyter genom ornamentik och runinskrifternas utformning nära an till de senvikingatida runstenarna. Likt runstenarna hedrar gravmonumenten minnet av de döda och förankrar detta i förhållande till de efterlevande. Genom att studera de tidigkristna gravmonumenten som en integrerad del av den senvikingatida runstenstraditionen utforska jag hur olika typer av runristade monument relaterar till förändringar av gravskicket och etableringen av kristna gravplatser. Jag utreder även i vilka miljöer de tidigkristna gravmonumenten uppfördes, samt dessa platsers sociala bakgrund och betydelse för den framväxande kyrkliga organisationen. Härigenom tecknas bilden av ett nytt religiöst och maktpolitiskt landskap som växer fram i brytpunkten mellan vikingatid och tidig medeltid.”

Måndag den 6 mars 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet


Häxan i hertig Johans tid; om trolldomsprocesserna i 1600-talets Östergötland

Föredrag av fil dr Martin Kjellgren

Föreläsningen är en källkritisk studie av trolldomsprocesser som ägde rum i Östergötland på 1600-talet och som uppmärksammats både i modern forskning och i folkliga berättelser om häxförföljelser i äldre tid. Föreläsningen försöker svara på frågorna vad vi faktiskt kan veta om det som skedde, om den världsliga och kyrkliga överhetens roll, och vad som en gång orsakade att kvinnor och män fick sätta livet till i vad som beskrivits som de första massrättegångarna mot misstänkta häxor i det svenska riket.

Martin Kjellgren disputerade 2011 på avhandlingen Taming the Prophets: Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Earley Modern Sweden. Hans forskning rör sig kring 1500- och 1600-talets apokalyptiska och och magiska och magiska föreställningsvärldar och gränsdragningarna mellan tillåtna och otillåten kunskap i reformationens kölvatten. Avhandlingen belönades med Vasamuseets vänners pris 2014.

Måndagen den 3 april 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet


Nordöstringarna — eller Nordöstra Smålands Missionsförening

Föredrag av Hans Merseburg

Måndagen den 8 maj 2017, kl 19:00

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.
xx

Föredrag av xxx

xx

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.
xx

Föredrag av xxx

xx

Plats: Gamla Domprostgården, Linköping [karta]
Kostnad: Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Efter föredraget, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.

Samarrangemang med Folkuniversitetet.

För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster.
Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.