AKTUELLT — TREVLIGA TIPS

På gång — Kulturarv Östergötland.


Forskarseminarier på Riksarkivet

Digitala resurser för forskning om medeltid och tidigmodern tid
14 september, kl 15-16.30

Bero Magni — en svensk universitetslärare i 1400-talets Europa
26 oktober, kl 15-16.30

Digitaliserade historiska folkräkningar i aktuell forskning
7 december, kl 13-16.30


Stockholms universitet, Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Det första Medeltidsseminariet för höstterminen äger rum

måndagen den 5 september, kl. 16:00–18:00,
Historiska institutionen, rum D900,

Dr. Tim Bolton, expert på medeltida handskrifter, gästar seminariet. Timothy Bolton kommer att tala över ämnet "Monks, scholars, antiquarians and rogues: the sale of medieval manuscripts from the Reformation to the present day". Ämnesvalet sammanhänger med att han är anställd på Sotheby’s med ansvar för försäljningen av gamla handskrifter. Bolton disputerade vid Cambridge University på en avhandling – med nordisk anknytning – som senare publicerades av förlaget Brill: The Empire of Cnut the Great. The Consolidation of Power in Northern Europe in the Early Eleventh Century (2009).

Nästa Medeltidsseminarium äger rum redan
den 12 september (samma tid, samma plats),

fil.dr Kurt Villard Jensen från Syddansk Universitet i Odense talar om dynastiska förbindelser mellan Norden och kontinenten under tidig medeltid.

Seminarium om Äldre Västgötalagen

Biblis arrangerar ett program om vår äldsta bok, KB:s handskrift Äldre Västgötalagen – B 59. Föreningen för Västgötalitteratur har genom Per-Axel Wiktorsson utgivit lagen i tryck och ny forskning har kommit fram till nya, spännande rön om handskriften.
Medverkande:
Johnny Hagberg och Sven-Olof Ask presenterar Föreningen för Västgötalitteratur och utgivningen av B 59.
Professor Per-Axel Wiktorsson talar om skrivarna i B 59.
Professor Monica Hedlund talar om Västgötalagens osynliga texter och professor Göran B. Nilsson om Yngre Västgötalagen och B 59.

Tid: 1 oktober 2011, kl. 12:00–15:00.
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket (Humlegården).

Disputation
Fil.lic. Johanna Andersson Raeder, doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, försvarar
fredagen den 23 september kl. 10:00 i hörsal 3, hus B,
sin doktorsavhandling Hellre hustru än änka. Äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i senmedeltidens Sverige.För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.