KONTAKT

Linköpings stiftshistoriska sällskap


epost: linkoping@stiftshistoriska.se
Postadress: c/o Blomqvist, Hagagatan 24 A, 602 15 Norrköping
Faktureringsadress: c/o Landin, Orlunda Lilla Södergård, 585 97 Linköping


Detta är styrelsen — kontakta oss gärna!

Ordförande
Christina Blomqvist, grafisk formgivare
epost
Hagagatan 24 A, 602 15 Norrköping
tel. 011-611 46
mobil 070 694 44 01

Vice ordförande / Sekreterare
Catharina Kjellgren, f.d. rektor
epost
Hamngatan 6 B, 582 26 Linköping
tel. 013-13 53 52
mobil 076 817 11 22

Kassör
Terese Landin, jur.kand.
epost
Orlunda Lilla Södergård, 585 97 Linköping
mobil 070 617 62 00

Ann-Charlott Feldt, 1:e antikvarie
epost
Opphemsgatan 2, 582 37 Linköping
tel. 013-12 13 53

Göran Tagesson, fil.dr., arkeolog
epost
Hunnebergsgatan 27 E, 582 34 Linköping
tel. 013-15 70 55

Johan Stiernstedt, teol.kand. VDM
epost
Hospitalsgatan 13, 602 27 Norrköping
mobil 070 313 21 74

Ulf Söderberg, teol.kand. VDM
epost
Östra Harg Församlingshemmet 1, 585 91 Linköping
mobil 070 618 21 54

Lars Göransson, teol.kand. VDM
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping
tel. 011-13 81 10

Lennart Arfwidsson, arkitekt SAR
epost
Hornsvägen 1 H, 593 54 Västervik
tel. 0490-139 24
mobil 070 223 15 33

Adjungerade
Mathias von Wachenfeldt, stiftsbibliotekarie
epost
Berga gård, 591 41 Rimforsa
tel. 0494-500 31

Hans Merseburg, teol.kand. VDM
epost

Väversunda Prästgården 721, 599 93 Ödeshög
Skogslyckegatan 44, 587 27 Linköping
tel. 0143-210 75
tel. 013-12 57 76
mobil 070 284 77 39

HERDAMINNESKOMMITTÉ
Per Olof Nisser - mentor
Sverker Ericsson - projektledare
epost
Per Boo
Johan Stiernstedt
Niklas Adell
Hans Merseburg
 För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster.
Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.