KONTAKT

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift


epost: linkoping@stiftshistoriska.se
Postadress: c/o Blomqvist, Hagagatan 24 A, 602 15 Norrköping
Faktureringsadress: c/o Kjellgren, Hamngatan 6 B, 582 26 Linköping


Detta är styrelsen — kontakta oss gärna!

Ordförande
Christina Blomqvist, grafisk formgivare
epost
Hagagatan 24 A, 602 15 Norrköping
tel. 011-611 46
mobil 070 694 44 01

Vice ordförande
Johan Stiernstedt, teol.lic. VDM
epost
Hospitalsgatan 13, 602 27 Norrköping
mobil 070 313 21 74

Kassör
Catharina Kjellgren, f.d. rektor
epost
Hamngatan 6 B, 582 26 Linköping
tel. 013-13 53 52
mobil 076 817 11 22

Sekreterare
Göran Tagesson, docent, arkeolog
epost
Hunnebergsgatan 27 E, 582 34 Linköping
tel. 013-15 70 55

Lars Göransson, teol.kand. VDM
epost
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping
tel. 011-13 81 10
mobil 072 975 92 76

Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie
epost
adress, pnr Linköping
mobil

Anita Löfgren Ek, byggnadsantikvarie
epost
tel.
mobil

Bo Persson, stadsarkivarie
epost
tel.HERDAMINNESKOMMITTÉ
Per Olof Nisser, TD domprost em - mentor
Sverker Ericsson, prost em - projektledare
epost
Per Boo, teol.kand. VDM
Johan Stiernstedt, teol.lic. VDM
Niklas Adell, teol.kand. VDM
Hans Merseburg, teol.kand. VDM
 För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster.
Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.