Länkar

Altarskåp finner man på Anders Söderlunds hemsida.
Askeby kloster

Birger Jarl — Birger Magnusson — föddes i Bjälbo för 800 år sedan
Birgittastiftelsen
Biskop Hans Brask vigdes till biskop över Linköpings stift 1513 — 500 årsjubileum 2013
Biskopar i Linköpings stift

Eriksgatan i Östergötland

Klosterliv i Vreta

Linköpings stift
Linköpings stiftsbibliotek
Linköpings slotts- och domkyrkomuséum

Orglar finner man på Anders Söderlunds hemsida.

Riksantikvarieämbetet om Alvastra kloster
Riksantikvarieämbetet om klostret i Vreta — Sveriges äldsta

Stiftshistoriska sällskap
Svenska kyrkan
Sveriges Radio, Vetenskapsradion Historia

Ärkebiskopar i Svenska kyrkan

Östgöta Medeltidsgille

Sveriges dateradee äldsta kyrka 900 år — radioinslag Herrestads kyrka


Persongalleri - under uppbyggnad

Samuel Hedborn 1783–1849
xxx
xxxLinköpings domkapitels arkiv som källa till dess verksamhet 1860–1864; Uppsats i Arkivvetenskap nr:10; Uppsala universitet

Historiska museet har en databas "Medeltidens bildvärld" Mycket material från Östergötland!

Historiska museets bildbyrå

och genväg till... Östgötafynden och Smålandsfynden

För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.