STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LINKÖPINGHS STIFT

Linköpings stiftshistoriska sällskap bildades år 1994. Namnet ändrades till Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift 2012. Sällskapets syfte är att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier rörande Linköpings stift.


Verksamhet

Sällskapet ordnar medlemsmöten med föredrag, gör studiebesök och utflykter till kyrkohistoriskt intressanta platser i Linköpings stift.

Sällskapet publicerar uppsatser, artiklar och större arbeten.

Sällskapet samlar in material, som enskilda vill delge oss, för att bevaras och spridas till fler intresserade av stiftshistoria.


Medlemskap

Medlemsskap erhålles genom att betala in medlemsavgiften på
plusgirokonto 72 57 03-3.
Ange namn, adress, ort och eventuell mejladress.


Medlemsavgift 2017

   150 kr för enskild medlem
   200 kr för familjemedlem skriven på samma adress
1 000 kr för ständigt medlemskap

   300 kr för församling/förening


Informationsbroschyr Ladda ner här. (pdf-fil 2,4 MB)


Webplatsen

Webbplatsen är byggd med bidrag från Svenska kyrkan i Linköpings stift av stiftsadjunkt Mats A Sverker.


VerksamhetsberättelserSIGILLVM CAPITVLI ECCLIE LINCOPENSIS

Linköpings stifts skyddspatroner var S:t Petrus och S:t Paulus. De finns båda på kapitlets stora sigill från 1295. S:t Petrus, med nyckel och bok, samt S:t Paulus, med svärd och bok, sittande, trampa på nedslagna krönta personer (trons fiender) — allt inom en bågsirat med rosettornamenter.

Avbildade med sina respektive attribut, trampar skyddspatronerna på krönta representanter för ondskan.


för (2011)
för (2010)
för (2009)
för (2008)
för (2007)
för (2006)
för (2005)
för (2004)


För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.