PÅGÅENDE PROJEKTBrask jubileum 2013

År 2013 var det 500 år sedan Linköpingssonen Hans Brask (1464-1538) valdes till biskop för Linköpings stift —
som vid den tiden ofattade även Kalmar län, Öland och Gotland. Jubileet firades under året på många sätt i stiftet. Läs mera här.


Stiftets och lokalförsamlingarnas historia

Flera av våra medlemmar forskar omkring stiftets historia och om den egna församlingen. Kunskapen om detta arbete behöver spridas och styrelsen har därför beslutat bilda en kommitté för utgivning av skrifter som anknyter till stiftets och lokalförsamlingarnas historia. Ekonomiseringen ska ske genom den enskilde författarens försorg, men genom att stå bakom de olika skrifternas vill Sällskapet medverka till kunskap om och spridning av den forskning som förekommer i stiftet.


Stiftshistoriskt Forum

Sällskapets förra ordföraande, FD Katarina Lewis har under många år deltagit i arbetet inom Stiftshistoriskt Forum, styrgruppen för de stiftshistoriska sällskapen inom Svenska kyrkan.
För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.