RapporterAskeby — Klosterlämningar och boplatsspår (2005:27) av Ann-Charlotte Feldt

Linköpings domkapitel och sockenkyrkorna i ny tappning (pdf) av Göran Tagesson
Artikeln är hämtad ur en nyutkommen lärobok från Lunds universitet, med titeln Triangulering.
Historisk arkeologi i Lund.

Domkapitel och sockenkyrkor i mellersta Östergötland — spår av meleltida aktörer (2007_246) av Göran Tagesson
Publicerad i Fornvännen.

Romanska murar under domkyrkans golv (2004:5) av Ann-Charlott Feldt

En unik sten vid Hycklinge kyrka (2002:18) av Ann-Charlott Feldt

Krokeks kloster

Landeryds kyrka (2006:3) av Göran Tagesson

Var låg Linköpings franciskankonvent? (2000_217) av Göran Tagesson

Risinge gamla kyrka

Skeda kyrkogård (2005:97) av Jessica Wennerlund

Slaka kyrktorn — Från natursten till rosa puts (2005:41) av Ann-Charlott Feldt

Tidersrums kyrkogård — Vikingatid under klockstapeln (2005:92)

Vreta klosters klosterområde och kyrka (2007:60) av Göran Tagesson
I Erik Lundbergs fotspår — klosterköket, parlatoriet, Stenkilska gravkoret och ett (o)möjligt baptisterium

JUlhÄlsningar till fÖrsamlingarna
frÅn prÄster i Linköpings stift —
LINKÖPINGS STIFTS JULBOK —LINKÖPINGS STIFTSBOK 1905-2005 Generalregister över artiklar och författare

Företal 1956 och 2009 (pdf)
Författarregister(pdf)
Systematiskt register, del 1 (pdf)
Systematiskt register, del 2 (pdf)

(PDF) öppnas i nytt fönster. För att ladda hem; högerklicka, Spara mål som ...


För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.