Skriftserie
Småskriftserie
Lokalt publicerade skrifter
Årsböcker
SKRIFTER — ÅRSBÖCKER
ISSN 1652-7771
2017
2016
2015
2014
2013
2.2011-2012
Omslagsbild: Älvestad kyrkas lillklocka inför upphissandet (bakgrund montage)

Artiklar:
Präster och brott i Linköpings stift under senmedeltiden — några nedslag i syndernas hemliga arkiv i Vatikanen
av teol.kand. Thorsten Sandberg
Älvestad kyrka — Historik, brand och återuppförande
av Arne Ekholm
Svante Gustaf Wænerberg — Min Biografi uptecknad 1846
S:t Olofs kapell i Gryt
av 1:e antikvarie Ann-Charlott Feldt
Prästdottern som fick barn med kungen av prosten Nils Bergström
Vreta kloster 900 år av Birgitta Alinder och Lars Ladell
Baptisterier och dopritual — exempel från Syrien och Vreta
av fil.dr. Charlotta Hanner Nordstrand
Karl-Erik Nibell in Memoriam av Sverker Ericsson

ISBN 978-91-979241-1-5.
Upplaga 150 ex.
Medlemspris 100 kr + frakt.
Ange om du är medlem i sällskapet

1.


2010
Omslagsbild: Domkyrkans triumfkrucifix tillverkat i Östergötland under 1300-talets första tredjedel

Artiklar:
Kult, byggande och donation vid Linköpings domkyrka kring sekelskiftet 1400
av fil.kand. bibliotekarie Veronica Strid Sandberg
I himmelen, I himmelen av Laurentius Laurinius (1573–1655)
Beginerna — en medeltida och nutida kvinnorörelse, med rötter i Linköpings stift
av fil.dr. Ingemar Lindaräng
En rosenkrans och mäster Amunds målningar i Appuna
av 1:e antikvarie Ann-Charlott Feldt
Demantius vespermusik och annan musik i 1600-talets domkyrka
av teol.kand. Ulf Söderberg
Hur man konserverade änkan av prosten Nils Bergström
Konsthistorisk vandring i Domkyrkan 2010 av fil.dr. etn
olog Katarina Lewis
Hur Lofta kyrka fick sin orgel av kantor Birger Larsson
På upptäcktsfärd i Kaga kyrka av teol.kand. Inger Giertz

CD med vespermusik av Christopher Demantius (1567-1643)

ISBN 978-91-979241-0-8.
Upplaga 130 ex.
Medlemspris 125 kr + frakt.
Ange om du är medlem i sällskapet.För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.