Skriftserie
Småskriftserie
Lokalt publicerade skrifter
- sök på församlingar
- sök på författare
Årsböcker
SKRIFTER — LOKALT PUBLICERADE
Om enskilda församlingar
Askeby


Sven Hellström:
Askeby kyrka och kloster

ISBN 91-87362-34-1
2003. Oinbunden.
Pris:
Köps/beställs från Askeby församling.

Hannäs


Carl-Erik Ståhlbom /medförfattare A Bockgård:
Hannäs gamla och nya kyrka
Gullmar Andersson: Hannäs kyrkas inventarier 2001 samt lite historia.

ISBN saknas
2002. 78 sidor. Oinbunden.
Pris: ca 50 kr
Köps/beställs från Hannäs församling.

Linköping


Maria Bruto Ellhar m.fl.:
Minnenas park

Boken beskriver Linköpings griftegårdars historia, byggnader och utveckling. Den har framtagits i samband med att de centrala griftegårdarna i Linköping funnits under 200 år.

ISBN saknas
2011
Pris: 250 kr plus ev porto
Köps/beställs från kyrkoförvaltningen i Linköping, 013-205000, Fridtunagatan 2, Linköping

Västervik, S:t Petri kyrka


Anders Björkman
:
S:t Petri kyrka i Västervik 100 år — 100 år av förberedelser · 100 år av liv

Att S:t Petri kyrka tillkommit genom donation är nog allmänt känt, men att kyrkan 2005 den 1:sta Advent uppnått ett sekels ålder är mindre känt. Förutom dessa grundläggande fakta återstod ändå många frågor, som t.ex.; Varför bygga en ny kyrka? Varför ligger kyrkan där den ligger? Hur gick det till när man får en kyrka? Varför... Varför... Dessa frågor och många därtill gjorde att jag med intresse började leta och söka finna svar. Den ena frågan födde den andra!

Från första ansträngning att finna något, till finalen av sökandet, har jag förvånats över den mängd arkivmaterial, som har kunnat uppbringas i spridda arkiv, privat handlingar och hörsägelser. Efterhand har tanken insmugit sig, att det funna materialet också skulle kunna delges andra, då mycket av materialet ej tidigare beskrivits, och mängden fakta gjorde att bokformen kändes alltmer angelägen.

Arbetet har efterhand involverats som en del, i en Jubileumskommitté i Västerviks församling, som har till huvudsyfte att högtidlighålla S:t Petri kyrkas 100-årsjubilium.

ISBN
2005
Köps/beställs från Västerviks församling.


SKRIFTER — LOKALT PUBLICERADE
Sorterade på författare
Jan Ekermann: Hagtornsgåtan.

Hagtornsträdet är ett märkligt träd. Tecken tyder på att det under hednisk tid haft stor betydelse i nordbornas trosbild. Rester av offerträd, offerlundar, ortsnamn och inte minst myter och talesätt vittnar om hagtornens plats i nordeuropéens tankevärld. Och det finns områden i Nordeuropa, där det fortfarande idag "offras" till hagtornsträd!

ISBN 91-973348-0-4
2005. 180 sidor. Inbunden.
Medlemspris 130 kr + frakt.
Kan beställes från www.credendum.se

Jan Ekermann: Lögardagsgåtan — eller tankat om lördagsnamnet.

Har verkligen lördagen fått sitt namn efter lögaredagen? De övriga sex dagarna har ju sina namn efter sol, måne och asagudarna Tyr, Oden, Tor och Freja. Var finns då logiken i att den sjunde sagen har givits namn efter ett så pass banalt bestyr som att tvätta eller löga sig?

ISBN 978-91-973348-5-3.
2007. 160 sidor. Inbunden.
Medlemspris 130 kr + frakt.
Kan beställes från www.credendum.se

Jan Ekermann: Carl von Linné, efter en 1885 års beskrivning.

ISBN 91-973348-3-9
Medlemspris 75 kr + frakt.
Kan beställes från www.credendum.se

Martin Giertz: Svenska prästgårdar

Martin Giertz bor sedan många år på Torpa prästgård i Östergötland. Här föddes Martin på 40-talet och här skrev hans far Bo Giertz en rad av sina mest kända böcker, t ex Stengrunden. Miljön på Torpa har inspirerat till detta verk om prästgårdar i hela Sverige. Torpa bara skymtar förbi ibland, som exempel. Med entusiasm och berättarglädje skildrar Martin Giertz här för första gången den svenska prästgårdens spännande historia.

Boken formar sig till ett äreminne över den svenska prästgårdskulturen, kärleksfullt skildrad i all sin rikedom: arkitektur, trädgårdar, bildning och prästfamiljernas betydelse för kulturarvet.

Över 300 prästgårdar nämns och reportage görs från ett tiotal miljöer, från Halland till Värmland och Dalsland. Även prästfamiljens trädgård skildras ingående med sin park och nyttoträdgård. Husens byggnadshistoria utreds och kyrkans jordinnehav diskuteras. Boken är rikt illustrerad och formar sig till ett praktverk över den svenska prästgårdskulturen men också till ett debattinlägg, där kyrkans svala inställning till sina prästgårdar diskuteras. Byggnads- och kulturvård finns med i ett särskilt kapitel och alla de 71 byggnadsminnena presenteras i ett avslutande kapitel.

ISBN 978 91 7331 258 5
Inbunden • Rikt illustrerad i färg och sv-v • 247 sidor
Pris 299 kr inkl frakt om du beställer här.

Ingemar Lindaräng: Beginerna

En gång under medeltiden levde kvinnor i ett frivillit konvent av lekmannasystrar i Vadstena. De kallades beginer och hade stöd hos Birgittasystrarna men motarbetades av munkarna.

Nu har Ingemar Lindaräng, historiker och författare, kommit med en bok där han berättar om den europeiska upptäkysfärd han gjort för att reda på mer om beginerrörelsen.

Rörelsen har fått förnyad aktualitet och spridning under senare år. År 1985 grundades en ny beginerkommunitet i Essen, Tyskland, av religionsläraren Gertrud Hofmann-Startz som inspirerats av beginmystikern Mechthild av Magdeburg. Konventet ser som sin uppgift att förverkliga barmhärtighetens sju uppdrag: ge hungriga mat, de törstande dryck, de nakna kläder, främlingen härberge, de fångna frihet, besöka de sjuka, följa de döende på deras sista färd.

Andra grupper har bildats i tyska städer och 2004 startade en samarbetsorganisation för de olika beginerinitiativen. De tyska beginerna har också skapat kulturella centra, bland annat i Köln, där man samlas till föreläsningar, studiecirklar, filmaftnar och utställningar. Beginer finns också i Österrike, Schweiz och USA där man försörjer sig genom bokförlaget Chimney Sweep Books som ger ut teologi, kvinnofrågor och keltisk kultur.

Föreningen Gamla Vadstenas småskrifter 54
ISBN
2009. 88 sidor. Oinbunden.
Pris: 50 kr
Säljs genom Föreningen Gamla Vadstena

Harald Tigerström: Johannes Botvidi — En östgöte i Gustav II Adolfs tjänst

Bland 1600-talets östgötar intar Johannes Botvidi utan tvekan en mycket framskjuten plats. Stadsskrivarsonen från Norrköping lät på sin tid tala om sig som en lysande begåvning. Gustav II Adolfs förste hovpredikant och själasörjare. Östgötabiskop 1631-1635.

ISBN 91-85694 32-0
Tryckt 1986


För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.