Skriftserie
Småskriftserie
Lokalt publicerade skrifter
Årsböcker
SKRIFTER — SMÅSKRIFTSERIE
ISSN 1652-7771
4.Kjell O. Lejon: Linköping — A Timeline of the Diocensan History.

ISBN 978-91-633-5953-8.
2010.
Medlemspris .

3.Harald Tigerström: Marcus Wallenberg. Tre östgötateologer med samma namn.

ISBN 91-973348-4-7.
Andra upplagan 2007.
Medlemspris 75 kr + frakt.
Kan beställes från Jan Ekermann, Ljuragatan 16 C, 603 51 Norrköping, www.credendum.se
Ange om du är medlem i sällskapet.

2.
Jan Ekermann: Daniel Ekerman, ett 1700-tals prästöde. Kyrkoherde i Ljung och Flistad, prost i Furingstad.

ISBN 91-973348-2-0.
2007
Medlemspris 75 kr + frakt.
Kan beställes från Jan Ekermann, Ljuragatan 16 C, 603 51 Norrköping, www.credendum.se
Ange om du är medlem i sällskapet.

1.


 
Jan Ekermann: Rebecca: Ett 1700-tals kvinnoöde.

ISBN 91-973348-1-2.
2006
Medlemspris 50 kr + frakt.
Kan beställes från Jan Ekermann, Ljuragatan 16 C, 603 51 Norrköping, www.credendum.se
Ange om du är medlem i sällskapet.För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.